Ændringer vedr. gratis medlemskab i foreningen

Vedr. gratis medlemskab i Kerteminde Helse og Motionsforening.

Gratis medlemskab kan tildeles følgende personer, som er betalende medlemmer af  foreningen.

  • Samtlige bestyrelsesmedlemmer og deres respektive samlevere.
  • Samtlige supleanter og deres respektive samlevere.
  • Samtlige ansatte instruktører og deres respektive samlevere.
  • Samtlige receptionister.

Når disse ansættelser og tillidsposter stopper, ophører samtidig gratis medlemskab, og  derefter skal man selv tilmelde sig som betalende medlem af foreningen.

Endvidere kan centerlederen, i samråd med bestyrelsen, tildele personer, der inden for det seneste år, har ydet en ekstraordinær og vederlagsfri indsats for centret, gratis medlemskab.

Alle tidligere, mere eller mindre løse aftaler, om gratis medlemskab er herved annulleret.

Således besluttet, af hensyn til Centrets fremtidige økonomi.

Bestyrelsen den 9/6 2020