Retningslinjer for træning i centret

VI ÅBNER KERTMINDE MOTIONSCENTER IGEN TORSDAG DEN 11. JUNI KL. 05:30

Og i den forbindelse er der følgende særlige forhold i forhold til træning i
Kerteminde Motionscenter under Corona/Covid-19.

Disse retningslinjer er tilpasset til Kerteminde Motionscenter ud fra de anvisninger,
der er givet til alle fitnesscentre af Sundhedsministeriet/Kulturministeriet.

De står ikke til debat eller fortolkning af den enkelte, men skal følges, hvis man ønsker
at træne i foreningen.

 • Der er sat skilte med max antal personer i de enkelte rum.
  Orientér dig, inden du går ind i et rum, om der er plads til dig.
  Hvis ikke, så vent til der bliver plads.
 • Vi henstiller til, at du træner selvstændigt eller med kun én træningsmakker ad gangen.
  Er du en del af en gruppe, som plejer at træne sammen, så del jer op i par.
 • Det er muligt at alt udstyr kan bruges samtidig, idet det står, så det opfylder gældende anvisninger fra myndighederne for afstand, barrierer m.m.
  UNDTAGELSEN er Leg press og Glute. De to maskiner må IKKE benyttes samtidig!
 • Når du starter træningen, tager du en klud fra den opstillede spand med rene klude.
  Kluden benytter du til afspritning af alle kontaktflader på udstyret, i det øjeblik du er færdig med at bruge det.
  Du tager kluden med dig rundt og benytter den gennem hele træningen.
  Når du er færdig med din træning, lægger du kluden i den opstillede spand til brugte klude.
  Flasker med sprit står i receptionen, og er de alle i brug, finder du dem rundt omkring i centeret blandt de andre medlemmer.
 • Det eneste udstyr, du ikke må benytte i centeret, er bokseudstyr og træningsmåtter.
  Skal du lave gulvøvelser, så SKAL du selv have et passende liggeunderlag eller håndklæde med.
  Du må ikke ligge direkte på gulvet.
 • Vi vil udlufte i lokalerne så meget som muligt, så hav noget varmere eller ekstra træningstøj med, hvis du er lidt kuldeskær.

Derudover gælder alle regler for håndhygiejne, afstand m.m., som du er blevet bekendt med under Coronapandemien.

Bliv væk fra centeret, hvis du har symptomer på Covid-19 eller har været sammen med en person, der er smittet med Covid-19.

Ud over ovenstående retningslinjer, så har vi besluttet at følgende også skal håndhæves venligt, men bestemt:

Vi har nogle ganske rimelige retningslinjer for træning og ophold i Kerteminde Motionscenter, som har eksisteret i rigtig lang tid, men ikke alle bliver overholdt lige godt.

Vi har brugt rigtig mange ressourcer på at få lokalerne til igen at se flotte og indbydende ud.

Det vil vi have, de skal blive ved med være, og det vil vi have din hjælp til.

Derfor sætter vi en massiv kampagne i gang fra genåbningens start, så alle kommer til at overholde foreningens regler mht. fodtøj og medlemskort/check ind.

Det fodtøj, du har på, idet du træder ind ad døren til centeret, tager du af lige indenfor døren.

I hvor lang tid eller hvor langt du har gået med det fodtøj udendørs, er helt uden betydning.

Du kan stille fodtøjet på hylderne indenfor døren eller tage dem med i hånden ind i omklædningsrummet.

Har du ikke andre træningssko med, kan du træne i strømpesokker.

På den måde er du med til at holde gulvene pæne og fri for jord, sand, salt m.v.

Dit medlemskort SKAL du bruge til at checke dig ind til træning med. Til hver træning.

Dermed synliggør du for de ansatte og andre medlemmer, at du har gyldigt medlemskab.

Nu da vi er ved ting, du skal huske at have med… Husk en drikkedunk.

Fremover vil der kun være krus stillet frem i receptionen, og de er kun til te/kaffe.

Da vi nu skal bruge ekstra tid på at holde berøringsflader rene, har vi ikke tid til at vaske op hele tiden. Så vil du gerne have en lille hyggestund med lidt varmt at drikke, støtter vi op om det, men du har selv en drikkedunk eller lignende med.

Vi glæder os til igen at kunne byde dig velkommen i Kerteminde Motionscenter.

På bestyrelsens og egne vegne

Thorbjørn Vilholm,

Daglig leder.