Generalforsamlingen 2/7-2020 – Endelig dagsorden

Torsdag den 2. juli 2020 kl. 19:00, i Hallens cafeteria, Enggade 19, 5300 Kerteminde

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Budget til orientering.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen, Kerteminde Helse- og Sportsforening