NYT ÅR – NYE TILTAG

Bestyrelsen og daglig leder er enige om, at det nu er tid til at iværksætte
positive tiltag i vores motionscenter.

Foreningen skal være mere åben og gennemskuelig, vi skal have lige vilkår
for alle medlemmer og vi skal bruge kræfterne på service og udvikling
frem for lappeløsninger.

NYT MEDLEMSSYSTEM

Omkring februar 2021 skifter vi til nyt Edb-system til styring af foreningens medlemmer, træningstilbud og administration.

Det giver en langt bedre brugeroplevelse for både medlemmer og ansatte end det nuværende system. Blandt andet vil vi få fjernet stort set alle fejl i medlemsoplysningerne. Det medfører en mere sikker opkrævning af kontingenterne, hvilket er til gavn for foreningens pengebeholdning og mulighed for udvikling af træningstilbuddene.

ENSRETNING AF MEDLEMSKABERNE

Der er på nuværende tidspunkt forskellige aftaler, som favoriserer medlemmer, der arbejder bestemte steder eller har bestemte fritidsaktiviteter.

Det er ikke rimeligt over for alle andre medlemmer, og derfor ophører aftalerne 1. februar 2021.

Det giver et meget tiltrængt og betragteligt løft af vores likviditet, hvis alle, der er omfattet af disse aftaler, forsætter med at være medlemmer! Og der er vel at mærke ikke tale om urimelige eller voldsomme justeringer, så vi forventer, det bliver en realitet.

Alle, der er omfattet af denne justering, får direkte besked.

I samme forbindelse har vi lavet ganske få justeringer på medlemskaberne. Især er der blevet luget ud
i medlemskaber, som alligevel ikke bliver benyttet, og der bliver nu mulighed for at have et passivt medlemskab, til støtte af foreningen og bevarelse af stemmeretten.

Du kan se gældende medlemskaber fra 1. februar 2021 på hjemmesiden.

VIDEOOVERVÅGNING

Vi har desværre kunnet konstatere, at der er en del, der med mindre eller større dygtighed snyder sig til gratis træning. Det sætter vi fokus på at stoppe én gang for alle.

Derfor bliver der opsat videoovervågning, så vi kan identificere og konfrontere de personer, der ikke vil bidrage til fællesskabet.

Som et led i denne operation vil vi uden undtagelser slå ned på alle, der ikke følger foreningens retningslinjer. Så altså skoene af, når du træder ind ad døren, fremmød dig på kundeterminalen og ryd op efter dig selv.

OPTIMERE OG MINIMERE FASTE UDGIFTER

Det er ikke kun medlemmerne, der skal sørge for bedre økonomi i form af justering af medlemskab.

Daglig leder og bestyrelsen er i fuld gang med se alle udgiftsposter igennem, så vi ikke betaler for meget
for tingene. Det er en lang proces, og ønsker du at følge med i den, anbefaler vi dig at læse referaterne
fra bestyrelsesmøderne. Dem finder du på vores hjemmeside og i referatmappen ved opslagstavlen.

På foreningens vegne

Thorbjørn Vilholm,
Daglig leder