Pressemeddelelse:

Det er med stor beklagelse, at Kerteminde Helse og Sportsforening må dreje nøglen.

Centret har længe været hårdt presset på økonomien, grundet den meget høje betaling til husleje samt den fordelingsnøgle, der er på betaling af forbrugsudgifter mellem udlejer og lejer.

Forsøg på dialog med udlejer om realitetsforhandling på disse to tunge poster er blevet afvist.

Så nu er situationen den, at økonomien ikke rækker til en forsvarlig drift fremover, og at vi har været nødsaget til at frasælge vort udstyr i centret til højstbydende opkøber for at få økonomi til vores fordringer i marts måned.

Der har ikke været opkrævet medlemskontingent, på nær få undtagelser, i de sidste to måneder grundet nedlukningen.

Bestyrelsen var ellers fyldt med optimisme og gå på mod, efter at vi under nedlukningen den 12.marts til den 6.juni 2020, havde renoveret alle vore lokaler og udstyr ved hjælp af frivillig indsats.

Vi takker vore medlemmer for en fantastisk opbakning, og ikke mindst en stor tak til vore dygtige og loyale medarbejdere, instruktører og daglige leder for en prisværdig indsats.

Venlig hilsen Bestyrelsen,  Kerteminde den 16. Marts 2021