Bliv medlem

For at blive medlem skal du henvende dig i receptionen i kontorets åbningstid.

Medbring venligst sygesikringsbevis.

Du bliver herefter oprettet i vores system og modtager et medlemskort som du skal registrere dig med hver gang du benytter centeret.

Medlemskortet er personligt og kan kun benyttes af den person, kortet er udstedt til. Rekvirering af nyt kort (mistet kort) betales kr. 50. Ved misbrug vil kortet blive spærret.

Du kan også her booke en gratis prøvetime til både holdtræning og styrketræning.

Afmelding til hold skal ske senest 2 timer før holdstart. Afmelding kan kun ske via netbooking.

Manglende eller for sen afmelding medfører et gebyr på kr. 40, som pålægges næste opkrævning.

Udmeldelse og ændringer af kontingentform skal senest den 9. i måneden til ikræfttrædelse den efterfølgende måned.