Generalforsamlingen 2/7-2020 – Endelig dagsorden

Torsdag den 2. juli 2020 kl. 19:00, i Hallens cafeteria, Enggade 19, 5300 Kerteminde

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Budget til orientering.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen, Kerteminde Helse- og Sportsforening

Retningslinjer for træning i centret

VI ÅBNER KERTMINDE MOTIONSCENTER IGEN TORSDAG DEN 11. JUNI KL. 05:30

Og i den forbindelse er der følgende særlige forhold i forhold til træning i
Kerteminde Motionscenter under Corona/Covid-19.

Disse retningslinjer er tilpasset til Kerteminde Motionscenter ud fra de anvisninger,
der er givet til alle fitnesscentre af Sundhedsministeriet/Kulturministeriet.

De står ikke til debat eller fortolkning af den enkelte, men skal følges, hvis man ønsker
at træne i foreningen.

 • Der er sat skilte med max antal personer i de enkelte rum.
  Orientér dig, inden du går ind i et rum, om der er plads til dig.
  Hvis ikke, så vent til der bliver plads.
 • Vi henstiller til, at du træner selvstændigt eller med kun én træningsmakker ad gangen.
  Er du en del af en gruppe, som plejer at træne sammen, så del jer op i par.
 • Det er muligt at alt udstyr kan bruges samtidig, idet det står, så det opfylder gældende anvisninger fra myndighederne for afstand, barrierer m.m.
  UNDTAGELSEN er Leg press og Glute. De to maskiner må IKKE benyttes samtidig!
 • Når du starter træningen, tager du en klud fra den opstillede spand med rene klude.
  Kluden benytter du til afspritning af alle kontaktflader på udstyret, i det øjeblik du er færdig med at bruge det.
  Du tager kluden med dig rundt og benytter den gennem hele træningen.
  Når du er færdig med din træning, lægger du kluden i den opstillede spand til brugte klude.
  Flasker med sprit står i receptionen, og er de alle i brug, finder du dem rundt omkring i centeret blandt de andre medlemmer.
 • Det eneste udstyr, du ikke må benytte i centeret, er bokseudstyr og træningsmåtter.
  Skal du lave gulvøvelser, så SKAL du selv have et passende liggeunderlag eller håndklæde med.
  Du må ikke ligge direkte på gulvet.
 • Vi vil udlufte i lokalerne så meget som muligt, så hav noget varmere eller ekstra træningstøj med, hvis du er lidt kuldeskær.

Derudover gælder alle regler for håndhygiejne, afstand m.m., som du er blevet bekendt med under Coronapandemien.

Bliv væk fra centeret, hvis du har symptomer på Covid-19 eller har været sammen med en person, der er smittet med Covid-19.

Ud over ovenstående retningslinjer, så har vi besluttet at følgende også skal håndhæves venligt, men bestemt:

Vi har nogle ganske rimelige retningslinjer for træning og ophold i Kerteminde Motionscenter, som har eksisteret i rigtig lang tid, men ikke alle bliver overholdt lige godt.

Vi har brugt rigtig mange ressourcer på at få lokalerne til igen at se flotte og indbydende ud.

Det vil vi have, de skal blive ved med være, og det vil vi have din hjælp til.

Derfor sætter vi en massiv kampagne i gang fra genåbningens start, så alle kommer til at overholde foreningens regler mht. fodtøj og medlemskort/check ind.

Det fodtøj, du har på, idet du træder ind ad døren til centeret, tager du af lige indenfor døren.

I hvor lang tid eller hvor langt du har gået med det fodtøj udendørs, er helt uden betydning.

Du kan stille fodtøjet på hylderne indenfor døren eller tage dem med i hånden ind i omklædningsrummet.

Har du ikke andre træningssko med, kan du træne i strømpesokker.

På den måde er du med til at holde gulvene pæne og fri for jord, sand, salt m.v.

Dit medlemskort SKAL du bruge til at checke dig ind til træning med. Til hver træning.

Dermed synliggør du for de ansatte og andre medlemmer, at du har gyldigt medlemskab.

Nu da vi er ved ting, du skal huske at have med… Husk en drikkedunk.

Fremover vil der kun være krus stillet frem i receptionen, og de er kun til te/kaffe.

Da vi nu skal bruge ekstra tid på at holde berøringsflader rene, har vi ikke tid til at vaske op hele tiden. Så vil du gerne have en lille hyggestund med lidt varmt at drikke, støtter vi op om det, men du har selv en drikkedunk eller lignende med.

Vi glæder os til igen at kunne byde dig velkommen i Kerteminde Motionscenter.

På bestyrelsens og egne vegne

Thorbjørn Vilholm,

Daglig leder.

Ændringer vedr. gratis medlemskab i foreningen

Vedr. gratis medlemskab i Kerteminde Helse og Motionsforening.

Gratis medlemskab kan tildeles følgende personer, som er betalende medlemmer af  foreningen.

 • Samtlige bestyrelsesmedlemmer og deres respektive samlevere.
 • Samtlige supleanter og deres respektive samlevere.
 • Samtlige ansatte instruktører og deres respektive samlevere.
 • Samtlige receptionister.

Når disse ansættelser og tillidsposter stopper, ophører samtidig gratis medlemskab, og  derefter skal man selv tilmelde sig som betalende medlem af foreningen.

Endvidere kan centerlederen, i samråd med bestyrelsen, tildele personer, der inden for det seneste år, har ydet en ekstraordinær og vederlagsfri indsats for centret, gratis medlemskab.

Alle tidligere, mere eller mindre løse aftaler, om gratis medlemskab er herved annulleret.

Således besluttet, af hensyn til Centrets fremtidige økonomi.

Bestyrelsen den 9/6 2020

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Torsdag den 2 juli 2020 kl. 19:00.

Med forbehold for udskydelse, hvis situationen vedr. COVID-19 kræver det.
På hvilken lokalitet i Kerteminde meddelels snarest.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Budget til orientering.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag den 17. juni 2020 kl. 23:59. Forslag skal sendes elektronisk til sekretaer@kerteminde-motionscenter.dk.
Forslag, der indkom i marts til den planlagte generalforsamling, er automatisk med på den endelige dagsorden.

Endelig dagsorden for generalforsamlingen bliver offentliggjort på hjemmesiden, Facebook og i motionscentret onsdag den 24. juni 2020.

Revideret regnskab for 2019 kan rekvireres fra onsdag den 24. juni på e-mail: dagligleder@kerteminde-motionscenter.dk

Meddelelse vedrørende daglig leder

Som det sikkert er mange bekendt, blev vor daglige leder Thorbjørn forrige år fyret af den daværende formand.
Efter stor opbakning fra medlemmerne med bl.a. underskriftsindsamling, fik vi Thorbjørn tilbage igen efter ca. to uger.
Årsagen til fyringen var en anklage for dokumentfalsk, som formanden også indgav en politianmeldelse for.
Denne anklage har hængt over hovedet på Thorbjørn lige siden.
I dag d. 29/5 kan Thorbjørn ånde lettet op, da han har fået besked om at anklagen for dokumentfalsk er afvist.
Bestyrelsen ønsker Thorbjørn tillykke med afgørelsen.

Meddelelse fra bestyrelsen vedr. situationen

Kære medlemmer i Kerteminde motionscenter!
På baggrund af den nuværende situation med Covid-19, og de ændringer, som det bringer ind i alles hverdag bl.a. ingen træning i centeret, har vi valgt at skrive til jer for at fortælle lidt om, hvad der sker i centeret.
Thorbjørn er fortsat på arbejde og i samarbejde med Iben, Poul og bestyrelsen, forsøges der at renovere centeret.
Der males og diverse reparationer og forbedringer udføres, så centeret kan fremstå fint og klar til, når vi forhåbentligt snart kan byde jer alle velkommen igen.
I kan løbende se billeder på Facebook af, hvordan arbejdet skrider frem.
”Tak fordi I har valgt at træne hos os” – Det er vi rigtigt glade for.
Da vi er en lille forening og derfor er meget afhængig af antal betalende medlemmer, har vi en bøn til jer alle.
For at centeret økonomisk kan komme igennem Covid-19 krisen og har økonomisk eksistensgrundlag, når krisen er overstået, beder vi alle om fortsat at betale medlemskab og ikke afvise betaling, udmelde sig eller sætte sit medlemskab på pause.
Selvom centret er lukket for medlemmer, har foreningen stadig faste udgifter så som husleje, forbrug og løn, der skal betales. Manglende indtægter kan få stor betydning for centerets overlevelse og dermed jeres mulighed for at træne hos os i Kerteminde.
Vi håber, at alle bakker op om centeret, og at vi derved undgår forandringer i centerets økonomi.

DANCE EVENT

Nu på søndag den 3. november kl. 10:00-11:30

Er du til dans og glæde og danseglæde, så skal du med på søndag.
Vores egen fantastiske danseinstruktør Tina har vi sat sammen med lige så fantastiske Szymon fra Odense, så der er garanti for fed musik og lækre danse.

Og book lige søndag den 1. december samme tid med det samme. Der vender de to tilbage med et dance event i juleedition.