Lidt om os

Kerteminde motionscenter er en forening og det betyder:

 • At du som medlem har mulighed for at gøre din indflydelse gældende.
 • Klubbens evt. overskud er iflg. vedtægterne forpligtet til at blive investeret i klubben, til glæde og gavn for medlemmerne.
 • Der er ingen aktionærer som ejer Kerteminde motionscenter
 • Det er medlemmernes klub.
 • Bestyrelsen og den daglige ledelse forvalter økonomien og tager udgangspunkt i medlemmernes behov.
 • Du kan ved at deltage i klubbens årlige generalforsamling være med til at bestemme, hvem der skal bestemme i din klub.

Hvert år i februar/marts afholdes der ordinær generalforsamling. Her er alle klubbens medlemmer velkommen til at møde op og gøre deres indflydelse gældende. Bestyrelsens sammensætning vælges på demokratisk vis bland klubbens opstillede medlemmer. Enhver, som har været medlem af Kerteminde motionscenter i minimum 12 måneder op til generalforsamlingen og som har lyst til og mod på at stille op til valg til bestyrelsen, har mulighed for det.

Kerteminde motionscenter blev stiftet i 1986 og har derfor mange års erfaring, både som forening og som træningscenter. 

Antidoping:

Anti Doping Danmark og Kerteminde motionscenter har et tæt samarbejde, og der foretages jævnligt dopingkontrol i vores motionscenter. Som medlem af Kerteminde motionscenter er man forpligtet til at lade sig dopingteste, hvis man udpeges til test af en kontrollant fra ADD.

Husregler:

 • Ryd op efter dig
 • Mobiltelefon i træningssalene skal være på lydløs og må ikke være                          generende for træningen. Mobilsamtaler skal foregå uden for træningscenteret.
 • Medbringelse af mobiltelefon foregår på eget ansvar.
 • Der er kun adgang til træningssalen iført træningstøj og træningssko
 • Drikkevarer skal være i beholder med låg
 • Svedigt udstyr skal aftørres efter brug.
 • Der er ikke tilladt at støje, så det gererer andre.
 • Der er kun adgang til træningssalen i forbindelse med træning
 • Træning sker på eget ansvar
 • Kun adgang med gyldigt medlemskort.
 • Alle medlemmer er omfattet af Kerteminde motionscenters dopingpolitik
 • Hærværk/misligholdelse af klubbens ejendom er erstatningspligtig og kan medføre eksklusion.
 • Det er ikke tilladt at smide/dumpe håndvægte.
 • Overtrædelse af klubbens husregler medfører karantæne/eksklusion.